Elma-Led.ro

Cosul meu 0 produs(e): 0,00 RON

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi


POLITICA DE CONFIDETIALITATE

ELECTROMAGNETICA SA se aliniaza noilor reglementari privind Protectia datelor cu caracter personal conform REGULAMENTULUI UE nr.679/2016. astfel prin aceasta POLITICA DE CONFIDENTIALITATE sociatatea noastra vrea sa-si asigure toate partile interesaate de respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum si a dreptului la viată privată.
Datele personale înseamnă orice informatie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

TEMEIUL LEGAL DE COLECTARE SI PRELUCRARE

Temeiul legal avut in vedere pentru colectarea datelor personale este art. 6 din Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 la nivelul UE.

CAND/ UNDE COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastra sunt colectate in urmatoarele situatii:
- Potential angajat ;
- Angajat in cadrul societatii conform prevederilor legale;
- Cand ne furnizati produsele sau serviciile dumneavoastra ( prin intermediul unui contract);
- Cand va furnizam produsele sau serviciile societatii noastre ( prin intermediul unui contract);
- Cand interactionam la diverse evenimente, targuri.
- Cand vizitati website-urile noastre /www.electromagnetica.ro, www.elma-led.ro, .

TIPURI DE DATE SI SCOPUL COLECTARII SI PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul colectarii si tipurile de date colectate sunt in functie de cine sunteti dumneavoastra si din ce punct de vedere interactionati cu noi; client, angajat, furnizor.

1. Angajati

Electromagnetica colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, date din actele de stare civila, date din hotarari de divort si/sau de incredintare a minorului, certificatele de nastere ale copiilor, telefon, e-mail, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, directie, departament, ID utilizator, marca, date istorice privind salarizarea.

Scopurile prelucrarii sunt:
- in vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri;
gestionarea beneficiilor constand in tichete de masa si respectiv facilitarea accesului la servicii medicale, sistemele si reteaua de echipamente IT, potrivit atributiilor din fisa postului.
- in vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea
si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare;

Un alt tip de date colectate si prelucrate sunt cele referitoare la localizare. Autoturismele proprietatea societatii sunt dotate cu sistem de monitorizare prin GPS in scopul
inregistrarii consumului si decontarii acestuia.

2. Clienti, Furnizori servicii, potentialui clienti

2.1 Electromagnetica prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, datele furnizate de catre partenerul contractual al Electromagnetica in vederea incheierii si executarii contractului incheiat (incluzand: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon).
Scopul prelucrarii datelor este acela de incheiere, desfasurare a contractului intre Electromagnetica si partenerul sau contractual, indeplinirea obligatiilor legale in
vederea derularii relatiilor contractuale, informarea si contact direct cu partenerul contractual.

2.2 Date colectate prin intermediul website-urile noastre
Datele colectate prin accesarea website-urile noastre www.electromagnetica.ro, www.elma-led.ro, la campurile de contact sunt: nume, prenume, adresa de mail. Acestea au scopul
de a va raspunde in mod direct si personal solicitarilor dumneavoastra.
In cazul plasarii unei comenzi pe www.elma-led.ro datele cu caracter personal cerute (nume prenume, adresa de mail, adresa, oras telefon, tara, judet) au scopul :
- Facturarea comenzii plasate;
- Expediarea produselor la adresa dorita;
- Informarea privind validarea, rezolvarea diferitelor probleme, nelamuriri referitoare la comanda;
- Evaluarea satisfactiei dumneavoastra in legatura cu modul de rezolvare al problemelor semnalate;

2.3 Date cu caracter personal colectate in mod direct de la diverse targuri si evenimente specifice domeniului de activitate al societatii sunt nume, prenume, adresa de mail,
telefon, functie. Acestea sunt colectate in mod direct de la potentialii clienti, parteneri prin intermediul cartilor de vizita si au scopul comunicarii in vederea dezvoltarii
ulterioare a unor relatii de parteneriat. Acest tip de date sunt stocate pana cand nu mai fac scopul colectarii si prelucrarii.

3. Monitorizarea video
 
Pentru a asigura siguranta personalului angajat, si a clientilor sai cladirile proprietatea Electromagnetica sunt dotate cu sistem de supraveghere video. Zonele acoperite de camerele video sunt semnalizate corespunzator prin banere.
Scopul prelucrarii consta in:
- Securitatea persoanelor, spatiilor sau bunurilor private;
- Prevenirea si combaterea infractiunilor;
- Indeplinirea obligatiilor legale si realizarea intereselor legitime.

Informatiile inregistrate sunt prelucrate si pastrate conform legislatiei in vigoare.

Acestea pot fi comunicate persoanelor vizate, reprezentantilor legali/imputerniciti ale persoanelor vizate, organelor de urmarire/cercetare penala, instantelor judecatoresti,
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

SECURITATEA DATELOR

ELECTROMAGNETICA va lua toate masurile corespunzatoare din punct de vedere organizatoric, tehnic si in conformitate cu legile si reglementarile privind confidentialitatea
datelor, inclusiv va impune furnizorilor nostrii de servicii sa ia masuri corespunzatoare astfel incat sa se asigure confidentialitatea si siguranta datelor dumneavoastra
indiferent de tipul nostru de parteneriat.

DISTRIBUIREA DATELOR PERSONALE ALTOR PARTI

Distribuirea datelor dumneavoastra se poate face catre :
Acelor categorii de angajati si a caror activitate presupune accesul la aceste date (departamentele din cadrul societatii cu drept de acces si temei de prelucrare pentru aceste date);
Furnizori de servicii cu respectarea legilor aplicabile privind protectia datelor;
Autorităti si/sau institutii publice pentru:
- respectarea dispozitiilor legale;
- a răspunde solicitărilor acestora,
- pentru motive de interes public (ex: sigurantă natională);

TRANSFERUL DATELOR IN AFARA ROMANIEI

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate in afara Romaniei, in temeiul obligatiilor legale sau contractuale. In cazul in care acest transfer se face catre parteneri din cadrul Uniunii Europene, acestia sunt supusi acelorasi prevederi legale. In cazul trasferului catre parteneri din afara Uniunii Europene, Electromagnetica va solicita
acestora sa respecte prevederile Regulamentului.

PASTRAREA DATELOR

1. Datele cu caracter personal ale angajatilor, partenerilor contractuali se pastreaza pe perioada valibilitatii contractului plus o perioada de timp de arhivare conform
prevederilor legale si Nomenclatorului arhivistiv al societatii Electromagnetica nr.133587 din 06.05.2011.

2. Datele colectate prin intermediul website-urilor societatii vor fi pastrate pana la exprimarea dorintei dumneavoastra de dezabonare sau nu mai servesc scopului de
prelucrare. Mentionam ca anumite date sunt pastrate pe o perioada conforma cu legislatia aplicabila.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de REGULAMENTULUI UE nr.679/2016:

a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care
se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

c. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si completarea datelor incomplete;

d. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc;

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care va privesc;

f. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre ELECTROMAGNETICA SA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

g. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

i. Dreptul de a se adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi
garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care v-au fost incalcate.

INTREBARI SAU RECLAMATII

Dacă aveti întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriti să vă exercitati oricare dintre drepturile mentionate mai sus va rugam să ne contactati trimitand un mail la urmatoarea adresa dpo@electromagnetica.ro.

Director General
EUGEN SCHEUSAN
22.05.2018

Loading...
Va rugam, asteptati...